Házirend

A Thermal Camping házirendje

A Kemping Házirendjének betartása vendégeink nyugodt pihenése érdekében közös célunk!

Érkezés, bejelentkezés

 1. A Kemping területére érkező vendégek a szálláshely elfoglalása előtt kötelesek személyenként és személyesen bejelentkezni. Fényképes okmányaikat regisztráció céljából munkatársainknak szíveskedjenek felmutatni: ez a jelenleg hatályos jogszabályok alapján kötelező, ettől nem tudunk eltekinteni.
 2. A korábbi on-line check-in lehetősége így nem biztosított.
 3. Nem EGT-állampolgárok (nem az Európai Unió, Liechtenstein, Norvégia, Izland vagy Svájc állampolgárai) esetében a jogszabályok (2007. évi II. törvény, és a 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet) által megkívánt adattartalmat kell megadni. Ezen adatokat a Kempingnek az idegenrendészeti hatóság részére kell továbbítania.
 4. A parcellákat (sátorhelyek, lakókocsik, lakóautók részére) vendégeink az érkezés napján 12.00 órától foglalhatják el.
 5. A bejelentkezett vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek a Kempingben tartózkodásuk ideje alatt viselni, megkönnyítve a Kemping területére történő beléptetést, és annak ellenőrzését, hogy jogosultak a Kemping területén tartózkodni. A karszalag elvesztése vagy megrongálása esetén pótdíj fizetendő.
 6. A karszalag nélkül a Kemping területén tartózkodókat a Kemping munkatársai és az őrző-védő szolgálat tagjai felhívhatják arra, hogy ott-tartózkodásukat megfelelően igazolják. Ennek nem teljesítése esetén a karszalag nélkül a Kempingben tartózkodóknak a Kemping területét el kell hagyniuk.
 7. A távozás napján parcelláink 11.00 óráig vehetők igénybe, és vendégeink 20.00 óráig tartózkodhatnak a Kemping területén, és vehetik igénybe az ott elérhető szolgáltatásokat.
 8. A megrendelt szolgáltatások díját (beleértve a szállásdíjat és az idegenforgalmi adót) érkezéskor kell megfizetni, illetve a helyszínen igénybe venni kívánt szolgáltatások díját is előre kérjük rendezni.
 9. A Kemping végleges elhagyása előtt vendégeinknek ki kell jelentkeznie a Recepción!
 10. A kemping-felszerelés felállításának helyét és a vendégek járművének elhelyezését a Kemping Recepciójának szolgálata határozza meg, a foglalás és a rendelkezésre álló kempingegységek függvényében.
 11. A sátras kempingezés csak az erre kijelölt területen megengedett. A sátras kempingezés helyét vagy az igénybe vett parcellát a recepciós szolgálat jóváhagyásával lehet megváltoztatni.
 12.  Nem a kijelölt helyen történő kempingezés, illetve további parcellák jogosulatlan használata esetén a biztonsági szolgálat, illetve a Kemping recepciójának szolgálata jogosult felszólítani a vendéget, hogy a számára kijelölt helyet foglalja el. Amennyiben ezt egyszeri felszólításra nem teljesíti a vendég, abban az esetben Kemping jogosult a területről kiutasítani, illetve a vendég általi többlethasználat díját a mindenkori Ártáblázat szerint kiszámlázni.

Gépjárművek

 1. A járművel érkező vendégek a Recepción történt előzetes regisztrációt követően hajthatnak be a Kemping területére, és azt akkor hagyhatják el, amennyiben aktuális kifizetéseiket rendezték. A távozás napján 20.00 óráig tartózkodhat a regisztrált jármű a Kemping területén, amely nem mentesít a szálláshelyről való kiköltözés alól. Ezúton is felhívjuk a Kedves Vendégeink figyelmét, hogy amennyiben ezen időpontot követően hagyják el a Kemping területét, akkor az aktuális Árlista szerinti napijegy összegét meg kell téríteniük! Amennyiben pedig más naptári napon távozna a jármű a Kemping területéről, akkor az aktuális parcelladíjat is kénytelenek vagyunk felszámítani.
 2. Kérjük vendégeinket, hogy a gépkocsikkal csak saját parcellájukra, illetve a kijelölt parkolókba szíveskedjenek beállni! A Kemping területén a KRESZ szabályai érvényesek: TILOS az ittas vezetés; járművel való közlekedés maximum 5 km/h sebességgel megengedett.
 3. Amennyiben a gépjárművel jogosulatlanul használnak további parcellát parkolás céljából, abban az esetben pótdíjként az elfoglalt parcella aktuális napi alapdíját kötelesek kifizetni.

Fontos tudnivalók

 1. A Recepció a Kemping nyitásától annak zárásáig (általában április közepétől szeptember végéig) között 07.30 és 19.30 óra között van nyitva. A köztes időszakban csak a portaszolgálat működik.
 2. A kapu este 23.00 és reggel 07.00 óra között zárva tart, ezalatt a járművel való közlekedés csak különösen indokolt esetben lehetséges.
 3. A délutáni „szieszta” 13.00 – 15.00 óráig, az éjszakai csendespihenő 23.00 – 06.00 óráig tart. Ezen időszakok alatt a többi vendég zavartalan pihenése érdekében kérjük a hangoskodás mellőzését.
 4. Az éjszakai csendespihenő megsértőit, illetve a rendbontókat, károkozókat a Kemping vezetősége jogosult – egyszeri felszólítást követően – a Kemping területéről kiutasítani.
 5. A Kemping területéről való kiutasítás esetén a már megfizetett díjakat nem térítjük vissza.
 6. A Kempingbe látogatóként érkező rokonok, ismerősök látogatójegyet kell, hogy vásároljanak (ennek mindenkori mértékét a Kemping mindenkori Árlistája határozza meg), mely legkésőbb 20.00 óráig ad lehetőséget a Kempingben tartózkodásra és szolgáltatásainak igénybevételére. A Kempingbe látogató vendég kizárólag a kijelölt parkolóhelyen parkolhat, parkolási díj ellenében.
 7. Kempingünk rendezvényeknek is otthont ad. Ezekről mindig tájékoztatjuk vendégeinket a Recepción kihelyezett információs táblán. Ennek függvényében változhat ezen esetekben a csendes pihenő időpontja, illetve lehetnek a megszokottól eltérő, erősebb hanghatások (pl. zene)! Kérjük szíves megértésüket!

18 évek aluliak

 1. A Kempingben 18. életévét be nem töltött személyek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. Csoportos nyaralás esetén a kiskorúakért a kísérő pedagógusok, nagykorú csoportvezetők felelnek.
 2. Kiskorú személyek a Kempingbe önállóan csak írásos szülői engedéllyel jelentkezhetnek be.
 3. Az életkor megadása nélkül on-line foglaló és érkező kiskorúakért a Kemping nem vállal felelősséget!
 4. A játszótéri eszközök 50 kg-ig vagy legfeljebb 14 éves korig használhatók.

Háziállatok a kempingben

 1. A Kempingbe csak békés természetű, félelmet nem keltő állatok hozhatók be, fizetési kötelezettség mellett.
 2. A háziállatokra vonatkozó térítési díjakat a Kemping mindenkori Árlistája tartalmazza.
 3. Házikedvencei oltási könyvét hozza magával, melyet kérésre be kell mutatni!
 4. Póráz használata kötelező!
 5. Háziállatok a vizes közösségi helyiségekbe, játszótérre NEM vihetők!
 6. Az állattartók kötelesek kedvenceik után rendet tartani!
 7. Négylábú vendégeink külön díj ellenében tartózkodhatnak a parcellákon.
 8. A Kemping területén tilos az állatot a Kemping területén magára hagyni, még pórázon is.

Karbantartás / berendezések / károkozás

 1. A Kemping Recepciójának szolgálata kauciót kérhet (foglalásonként legfeljebb 15.000,- Ft). A kaució rendeltetése az okozott károk megtérítése. Amennyiben a Kempingben károkozás nem történik, a kaució összege teljes egészében a távozáskor visszajár. Amennyiben a kaució a felmerült kár megtérítését nem fedezi, a fennmaradó kár mértékét kell megtéríteni.)
 2. A Kemping területén található szállásokat, berendezési és felszerelési tárgyakat rongálni TILOS! A szándékos rongálás vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést, valamint a Kempingből való kiutasítást von maga után. Amennyiben a károkozó személye egyértelműen nem azonosítható be, a kárért a szállás foglalója (a kiállított számla címzettje) a felelős. Abban az esetben, ha csak a távozást követően derül ki a kár okozása, vagy annak tényleges mértéke, a Kemping felhívja a kár okozóját (a kiállított számla címzettjét) a kár megtérítésére.
 3. A kárt minden esetben meg kell téríteni!
 4. A Kemping felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás szigorúan tilos! Az ebből fakadó cselekményekért a Kemping felelősséget nem vállal! Bármilyen műszaki megoldás iránti igényt, kérjük a Recepción jelezzék! Munkatársaink a lehető leggyorsabban a segítségükre lesznek.
 5. Kérjük Önöket, hogy a Kemping által biztosított felszerelési tárgyakat csak a Kemping területén belül használják, azokat nem szabad a Kempingből kivinni – átmeneti jelleggel sem.
 6. A Kemping eszközeit kérjük a használat után visszavinni! A hiányzó berendezési és felszerelési tárgyakért kártérítés fizetendő. A hiányért a szállás foglalója (a számla címzettje) felelős.
 7. A vendégek használhatják az elektromos és kommunális berendezéseiket és felszerelésüket. Valamennyi berendezést és a felszerelést a vendégek kötelesek szabályosan használni, rendeltetési céljuknak megfelelően. Az ettől eltérő használatból fakadó bármilyen sérülésért vagy kárért a Kemping nem vállal semmilyen felelősséget, az ebből fakadó károkat a károkozónak kell megtérítenie. Amennyiben a károkozó személye egyértelműen nem azonosítható be, a kárért a szállás foglalója (a kiállított számla címzettje) a felelős.
 8. Tilos azon elektromos berendezések használata (tűzhely, hűtőszekrény, klímaberendezés és hasonlók), melyek nem felelnek meg a szabványoknak. A rendeltetés-ellenes, valamint a szabványnak nem megfelelő eszközök használatából származó károkért a Kemping felelősséget nem vállal, az ebből fakadó károkat a károkozónak kell megtérítenie. Amennyiben a károkozó személye egyértelműen nem azonosítható be, a kárért a szállás foglalója (a kiállított számla címzettje) a felelős.

Biztonság

 1. Kérjük vendégeinket, hogy – biztonságuk érdekében – a csak a kempingtérképen jelölt területeket használják!
 2. Tüzet rakni, bográcsozni csak az arra kijelölt helyen szabad, a tűzrendészeti szabályok betartásával és a Kempingvezető előzetes engedélyével. A szabályok be nem tartásából fakadó károk megtérítésére a károkozó köteles. Amennyiben a károkozó személye egyértelműen nem azonosítható be, a kárért a szállás foglalója (a kiállított számla címzettje) a felelős.
 3. A grillezés a Kemping területén megengedett, azzal, hogy figyelembe kell venni a békés együttélés szabályait, és gondoskodni kell annak végleges eloltásáról, ártalmatlanításáról és a keletkező hulladék biztonságos elhelyezéséről. A szabályok be nem tartásából fakadó károk megtérítésére a károkozó köteles. Amennyiben a károkozó személye egyértelműen nem azonosítható be, a kárért a szállás foglalója (a kiállított számla címzettje) a felelős.
 4. A Kemping területén elhagyott értékekért felelősséget NEM vállalunk! Értékeiket a Recepción található széfben tárolhatják.
 5. Ne feledkezzen el értékei védelméről; javasoljuk a szálláshelyeket zárva tartani, amennyiben nem tartózkodnak annak közelében! Felhívjuk a figyelmüket, hogy értéktárgyaik védelméről első sorban Önöknek kell gondoskodni, és e körben javasoljuk utas- és vagyonbiztosítás előzetes megkötését.
 6. A Kemping elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.) tűz, fertőzések és betegségek, bűncselekményből, vagy szabálysértésből fakadó, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért NEM vállal felelősséget!
 7. Az elektromos energiaellátó berendezésre (elosztó szekrény) való rákapcsolást és lekapcsolást kizárólagosan a Kemping felhatalmazott személye végezheti.
 8. A Kemping Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a Recepción.
 9. Elsősegély-nyújtás a Recepción és a kijelölt elsősegélynyújtási helyeken vehető igénybe.
 10. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul, kérjük, értesítse a Kemping személyzetét.
 11. A Kemping szolgáltatásainak igénybevétele mindenkinek a saját felelősségére történik. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a rendeltetés-szerű használatra, és arra, hogy 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyeletével használhatnak bizonyos eszközöket, berendezéseket.

Környezetvédelem

 1. Kempingünk a fokozottan érzékeny környezeti zónában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme.
 2. A Kemping területén szemetelni TILOS; kérjük Önöket, hogy szálláshelyüket és környékét szíveskedjenek rendben és tisztán tartani! Gondoljanak a következő vendégekre is, szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyják el! Kérjük a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekben helyezzék el!
 3. A kihelyezett hulladéktárolók a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratokkal vannak ellátva, ezekbe más jellegű hulladék NEM helyezhető! A veszélyes hulladék (pl.: elhasznált akkumulátor, szárazelem stb.) leadásáról érdeklődjön a Recepción.
 4. A szelektív és vegyes hulladék gyűjtésére szemétgyűjtő edények rendszeres fertőtlenítése az előírásoknak megfelelően történik.
 5. Kötelező a hulladék, illetve szemét ezen gyűjtőedényekben való elhelyezése. A hulladék elszállítása rendszeresen, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján történik.
 6. Amennyiben járművéből benzin- vagy olajfolyást észlel, kérjük azonnal jelezze a Recepción!
 7. Kérjük óvják a Kempingben található növényeket, bokrokat! Ágaikat, hajtásaikat ne törjék, ne vágják le (amennyiben ezek zavarnák Önt, kérjük szóljon a Recepción), a csemetéket ne tapossák le, parkolás során figyeljenek a parkolót szegélyező növényekre!
 8. Kérjük, hogy a ruhaszárító köteleket, illetve a(z elő)sátor rögzítő köteleit NE kössék a fák ágaihoz!
 9. SZIGORÚAN TILOS a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett!
 10. A lakóautót használó vendégek a szennyvizet az erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leengedniük!
 11. Kérjük, ne használjanak több energiát annál, mint amire feltétlenül szükségük van (meleg víz, elektromos berendezések használata, klíma, világítás stb.)
 12. Elsősegély nyújtó hely: Recepció. A segélynyújtó helyen mentődoboz áll rendelkezésre. A segélytelefonszámok (104: mentők, 112: Általános segélyhívó) jól látható helyen kifüggesztésre kerültek.

Dohányzás

 1. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges. Kérjük a dohányzás mellőzését a közösségi helyiségekben és a recepción.
 2. Kérjük dohányzó vendégeinket, hogy fokozottan ügyeljenek a nemdohányzókra! Ennek érdekében a csikket, egyéb hulladékot – tűz- és környezetvédelmi okokból – megfelelő módon helyezzék el a szeméttárolóban, hogy a Kemping mind esztétikai, mind biztonsági szempontból megfelelhessen elvárásaiknak.

Fotózás, képek készítése

 1. A Kempingben fotó- és videófelvételek csak úgy készülhetnek, ha az azon szereplő személyek ebbe beleegyeztek. Minden vendégünk figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.
 2. Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a Kemping területén megrendezésre kerülő eseményeken, rendezvényeken a Kemping megbízottai jogosultak kép- és hangfelvételek készítésére. Ezen személyeknek erre a Kemping adott felhatalmazást, annak érdekében, hogy az elkészült felvételeket marketing célból felhasználja. Igyekszünk úgy eljárni, hogy a lehető legkevésbé legyen bárki és bármi beazonosítható, de ezt teljes mértékben nem tudjuk elkerülni. Ezért a Házirend elfogadásával egyidejűleg úgy tekintjük, hogy ezen felvételek elkészítése ellen nem emelt kifogást. Természetesen mind a felvételek készítésekor, mind azok felhasználása során bármikor megtilthatja az Önt ábrázoló képek további felhasználását (ez esetben azokat vagy eltávolítjuk, vagy technikai eszközzel Önt felismerhetetlenné tesszük).
 3. Felhívjuk a figyelmét, hogy drónok, egyéb távirányítású repülő eszközök használata a Kemping területén vagy annak „légterében” nem megengedett.

Elsősegély / orvosi ellátás

 1. Orvosi ügyelet Nagykanizsán működik. elérhetőségéről a Recepción kaphat tájékoztatást. Kollégáink az esetlegesen felmerülő problémák kapcsán segíteni tudnak.
 2. Elsősegélyláda a Recepción található.
 3. Az ingyenesen hívható segélyhívó szám: 112. Mentők: 104.

Ami a Kempingben nem megengedett

 1. A kempingezés szokásos rendjének, írott és íratlan szabályainak megsértése.
 2. Másokat zavaró tevékenység folytatása (látvány, megjelenés, zaj stb.)
 3. A csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése.
 4. A Kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amelyek mások testi épségét veszélyeztethetik, mások nyaralását vagy közízlést zavarhatják.
 5. Olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek vagy személyek megsértését eredményezhetik.
 6. A Kempingben tilos autót mosni, motorolajat cserélni és hasonló tevékenységet végezni a Kemping vezetőségének engedélye nélkül.
 7. Amennyiben valamely vendégünk olyan magatartást tanúsít, amely mások pihenését nagy mértékben zavarja, vagy a Kemping vagy mások javaiban kárt okoz, és ezt felszólítás után sem hagyja abba, akkor rendőri intézkedést kérünk. Ebben az esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy az adott vendéget a Kempingből kiutasítsuk. Ebben az esetben a már megfizetett díjakat nem térítjük vissza.

Vendégeink érdekében

 1. A vendégek rendelkezésére áll a Kemping Recepcióján a széfszolgáltatásunk, melynek igénybevételéért a Recepción elhelyezett Ártábla szerinti díj fizetendő. A Kemping az itt elhelyezett tárgyakért természetesen teljes felelősséget vállal. Az egyes lakóegységekben elhelyezett értékekért a Kemping nem tud felelősséget vállalni.
 2. A Kemping teljes személyzete jogosult a Házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégek figyelmét erre felhívni.
 3. A Házirendben nem szabályozott árakra a Kemping mindenkori Árlistája vonatkozik, mely a recepción kerül elhelyezésre. Eltérés esetén valamennyi esetben az Árlista rendelkezéseit kell alapul venni.
 4. A változó jogszabályi környezet betartására mindenkor gondot fordítunk. Ez vonatkozik a mindenkori egészségügyi és járványhelyzettel kapcsolatos szabályozására is.
 5. Amennyiben a Kemping valamely szolgáltatásával, vagy más kempingezők viselkedésével kapcsolatban panasszal kíván élni, ezt a recepción teheti meg személyesen, a Vásárlók Könyvébe való bejegyzéssel, vagy e-mailben a reservation@karoscamping.hu címen.

Kérjük Önöket tartsák be a házirendet annak érdekében, hogy minden vendégünk jól érezze magát és szívesen térjen vissza hozzánk!
Minden kedves vendégünknek kellemes pihenést kívánunk!

A Kemping Vezetősége